De Marksburg – sinds de Middeleeuwen onveranderd

Rheinseite, Foto: Zwerenz<br>

De Marksburg is de enige hoogteburcht aan de Rijn, die nooit verwoest is. Er is meer dan 700 jaar in geleefd en de burcht representeert daardoor een veranderd en ontwikkeld gebouwencomplex, dat door de eeuwen heen tot haar huidige verschijning gegroeid is.

Op de rechteroever van de Rijn, stroomopwaarts van de Moezelmonding, verheft zich een berg boven het stadje Braubach. De berg wordt bekroond door de Marksburg, waarbij haar eigenaardoge slanke verdedigingstoren boven de omliggende binnenhoven en verdedigingswerken uittorent.
Begonnen met de bouw van de verdedigingstoren in de 12de eeuw, groeide het kasteel door de eeuwen heen tot haar huidige omvang en uiterlijk. In de iddeleeuwen werd het, door de opkomst en de verbeteringen van de vuurwapens, essentieel om de verdedigingswerken te versterken. Uit deze tijd stammen de omvangrijke buitenste verdedigingswallen en de verandering van een poortgebouw in de buitenste muur in een sterk bastion. Het is vooral door deze extra verdedigingsmogelijkheden dat het kasteel nooit noemenswaardig is aangevallen. In de meer vreedzame tijden werd zij vooral als staatsgevangenis gebruikt.
Tegenwoordig kunt u het meest authentieke kasteel in het gehele dal van de Lorelei bezoeken.

Totale Nordwest

Het indrukwekkende kasteel, zetel van de Duitse Kastelen Vereniging (DBV), opgericht ter behoud van dergelijke historische monumenten, herbergt een aantal fascinerende voorwerpen, die de Middeleeuwen tot leven brengen.