Geschiedenis

Een reis door de 800-jarige geschiedenis van het kasteel

In de vroege 12de eeuw vermelden archiefstukken al de vrije heren van Braubach, het kasteel zelf vindt pas in 1231 voor het eerst vermelding. Het moeten deze vrije heren van Braubach geweest zijn, die het onderste gedeelte van de verdedigingstoren bouwde.

Wappen der Herren von Eppstein

De heren van Eppstein bouwden het Romaanse kasteel, dat met haar driehoekige plattegrond karakteristiek is voor het tijdperk van de Staufers. Deze heren van Eppstein behoorden tot de machtigste families van hun tijd, vier van hen waren aartsbisschoppen en keurvorsten van Mainz en één van hen bekleedde deze positie in Trier.

Wappen der Herren von Katzenelnbogen

Het kasteel werd in 1283 gekocht door graaf Eberhard II van Katzenelnbogen. Het geslacht Van Katzenelnbogen behoorde tot de rijkste in het Rijnland. – één van de gravinnen van Katzenelnbogen was de moeder van koning Adolf van Nassau. De graven bouwden het gotische gedeelte van de Marksburg, waardoor het kasteel haar markante uiterlijk verkreeg.

Wappen Hessen

Toen de laatste graaf van Katzenelnbogen in 1479 stierf, kwam het kasteel, door huwelijk van de erfgename Anna met Heinrich van Hessen, in handen van de landgraven van Hessen. De Marksburg werd tot een vesting met batterijen voor de artillerie en ander bolwerken omgebouwd (deze verbouwingen werden vooral onder Johannes 'de Agressieve' uitgevoerd).

Nassau

Toen het oude Duitse keizerrijk in 1803 uiteenviel, kwam het kasteel in handen van het hertogdom Nassau. Gedurende deze tijd werd het kasteel gebruikt als staatsgevangenis en als tehuis voor invalide soldaten.


Als resultaat van de oorlog tussen Oostenrijk en Pruisen in 1866 werd het kasteel bezit van Pruisen. Het werd gebruikt als een appartementencomplex, maar door een gebrek aan onderhoud continu met verval bedreigd.


Logo DBV

Met de hulp van de keizer kocht de Duitse kastelenvereniging in het jaar 1900 het kasteel voor het symbolische bedrag van 1.000 gouden marken. Het initiatief hiervoor kwam van de Berlijnse architect en hofadviseur Bodo Ebhardt, die een grootschalige restauratie van het kasteel doorvoerde.
Tegenwoordig huisvest het kasteel de kantoren van de Duitse Kastelen Vereniging (DBV), wiens belangrijkste taak het beschermen en behouden van kastelen en landhuizen is. De imposante bibliotheek, bestaand uit meer dan 35.000 titels plus documentatie over de geschiedenis van de kasteelbouw, is gehuisvest in de Philippsburg, tevens gesitueerd in Braubach. Tevens geeft de vereniging het tijdschrift "Burgen und Schlösser" (Burchten en kastelen) uit, alsmede enkele series van boeken over het wetenschappelijke onderzoek naar kastelen.